Tập đánh máy online

Tập đánh máy nhanh

Copy các đoạn văn bản vào và tập gõ theo

Ví dụ, bạn hãy copy đoạn văn dưới đây vào và tập gõ theo nhé:

 It hurts to love someone and not be loved in return, but what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel.

Love is when you take away the feeling, the passion, and the romance in a relationship- and find out you still care for that person

Send this link to your friends:

Featured game

Giới thiệu Tập đánh máy chấm com

Tập đánh máy là trang web để bạn hoàn thiện khả năng gõ 10 ngón của mình qua các trò chơi và các bài test

Stats