Tập đánh máy online

Tập đánh máy nhanh

Gõ các từ rơi từ trên xuống. Game này dành cho các bạn đã có khả năng đánh máy tốt. Hãy thử sức nhé!

Send this link to your friends:

Featured game

Giới thiệu Tập đánh máy chấm com

Tập đánh máy là trang web để bạn hoàn thiện khả năng gõ 10 ngón của mình qua các trò chơi và các bài test

Stats