Tập đánh máy online

Tập đánh máy nhanh

Gõ chính xác các từ đưa ra càng nhanh càng tốt để tiêu diệt đối phương, gõ các từ hỗ trợ để có thêm máu hay tạo phép hủy diệt hàng loạt

Send this link to your friends:

Featured game

Giới thiệu Tập đánh máy chấm com

Tập đánh máy là trang web để bạn hoàn thiện khả năng gõ 10 ngón của mình qua các trò chơi và các bài test

Stats