Tập đánh máy online

Tập đánh máy online

Gõ những từ ở kẻ thù của bạn để tiêu diệt.

Hãy chọn mức độ EASY - DỄ

NORMAL - TRUNG BÌNH hay HARD - KHÓ tùy thuộc vào trình độ đánh máy của bạn nhéSend this link to your friends:

Featured game

Giới thiệu Tập đánh máy chấm com

Tập đánh máy là trang web để bạn hoàn thiện khả năng gõ 10 ngón của mình qua các trò chơi và các bài test

Stats